Parteboda byförening

Byföreningen

Historik

Föreningen bildades den 14 mars 1996
I maj hölls ett välbesökt möte på kapellet i byn för
att utröna om intresse fanns för en byförening, och vad
den iså fall skall ägna sig åt.

 

De första projekten:

• Kapellet börjar rustas upp
• Raskviken städas
• Fångstgropen ställs i ordning

Styrelsen 2017

Mikael Erikson ordf.                070-3290992 

Stefan Kadin kassör               070-262 31 43

Kristina Wennberg sekr.         070-177 74 93

Nathalie Malmberg vice ordf.  070-579 32 83

Patrik Bergkvist                      073-052 95 98

Monika Isberg                        070-313 35 90

Tomas Tolf  suppl.                070-376 57 05

Anna Buhle’r                         070-264 64 44

 

Protokoll med mera

 

Ladda upp filer här (*.docx, *.doc och *.pdf obs! kräver inloggning)

[wordpress_file_upload uploadpath=”/parteboda.se/wp/wp-content/uploads” uploadrole=”all” uploadpatterns=”*.pdf, *.docx, *.doc” forcefilename=”true” subfoldertree=”auto” uploadtitle=”” selectbutton=”Välj Fil” uploadbutton=”Ladda Fil” successmessage=”Fil %filename% Laddades” warningmessage=”Fil %filename% Laddades men med varning” errormessage=”File %filename% Laddades inte” waitmessage=”Fil %filename% Laddas” notify=”true” notifyrecipients=”tomas@gracehunters.com” notifyheaders=”Uppladdad fil Parteboda.se”]

 

Trivselkommittén

Torbjörn Strömberg 232 50 (sammankallande)

Ann-Sofie Berglund 231 53

Stefan Gerling 234 13

Monika Isberg 070-313 35 90  

Huskommittén 

Kennet Berglund  070-398 20 07 (sammankallande)

Robert Wrede 232 42

 

Hedra minnet av någon nära

Om du vill hedra minnet av någon nära, kan du välja att ge en minnesgåva till Parteboda byförening.

För att ge en Minnesgåva behövs följande uppgifter: Personens namn. Namn och adress dit minnesbladet ska skickas.

 

Kontakta:

Gåvor sätts in på föreningens bankgiro nr 636-7106