Parteboda byförening

Gräsklippning 2022

Säsongen – 2022
 
Nu är det ny gräsklipparsäsong på Melanders.

Gräsklipparen står i förrådet och om någon inte vet var nyckeln är kontakta Urban Andersson 070-219 34 97

Om ni inte har möjlighet att klippa tilldelad vecka, försök i första hand att byta med varandra eller någon annan i byn, annars kontakta ovanstående.

 

Vecka Familj Vecka Familj
20   31 Jessica Gunnarsson
21 32 Jan Karlsson
22 Torbjörn Strömberg 33 Per Järnberg
23 Tomas Viklund 34 Stefan Gerling
24 Mikael Ericsson 35 Leif Ottosson
25 Örjan Strömberg  
26 Jimmy Olsson    
27 Stefan Kadin
28 Pelle Johansson
29 Christin Wennberg
30  Urban Andersson