Parteboda byförening

Gräsklippning 2020

Säsongen – 2020
 
Nu är det ny gräsklipparsäsong på Melanders.

Gräsklipparen står i förrådet och om någon inte vet var nyckeln är kontakta Urban Andersson 070-219 34 97

Om ni inte har möjlighet att klippa tilldelad vecka, försök i första hand att byta med varandra eller någon annan i byn, annars kontakta ovanstående.

 

Vecka Familj Vecka Familj
20   31 Urban Andersson
21 32 Leif Ottosson
22 33 Janne Karlsson
23 Torbjörn Strömberg 34 Per Järnberg
24 Tomas Wiklund 35 Stefan Gerling
25 Patrik Bergkvist  
26 Monica Isberg    
27 Jean Grelsson
28 Stefan Kadin
29 Pelle Johansson
30 Christin Wennberg