Parteboda byförening

Melanders

hussommar

Huset togs över av Byföreningen den 1/1 1998. Margit Melander har beslutat att skänka sin fastighet som gåva till Parteboda byförening, med syftet att stödja samarbete och gemenskap i byn. ”Systrarna” Melander – Barbro och Margit, var född och uppvuxen i sitt hus i Parteboda. Det byggdes år 1917.

 

Hyr Melanders lokaler

lämpliga för fest, kurser med mera.

Medlem 200kr /vardag kväll/dag.

Icke medlem 350kr /vardag kväll/dag.

 

Helg tillgång till lokalen fredag – lördag eller lördag – söndag.

Medlem 500kr.

Icke medlem 750kr.

 

Helg tillgång till lokalen fredag – söndag.

Medlem 750kr.

Icke medlem 1000kr.

 

Kursverksamhet vardagkvällar återkommande tillfällen 10 ggr = 1500kr.

 

Kontakta Per Järnberg, tele: 070-683 37 02 för vidare information och bokning av Melanders.

 

Hyra betalas in på bankgiro 636-7106 eller swish nr 123 502 0714 Skriv namn.

 

Hyr partytält 1st 5x8m

 

Medlem 500kr.

Icke medlem 750kr.

 

Hyr gasolmuurikka 100 cm exkl. gasol

Medlem 300kr.

Icke medlem 500kr.

Med gasolflaska + 250kr.

 

Hyr kaffeperkulator 80 koppar

Medlem 200kr (vid hyra av lokalen ingår perkulatorn).

Icke medlem 300kr (vid hyra av lokalen ingår perkulatorn).

 

Vid hyra av ovanstående utrustning kontakta Mikael Ericsson tele 070-3290992

Hyra betalas in på bg 636-7106 eller swish 123 502 0714