Parteboda byförening

Om Byn

Sevärdheter

 

VARGGROPEN

Varggrop

 

Varggrop-2

 

Varggrop-3

Magnus Eriksson som levde på 1300-talet lagstadgade att allmogen
skulle ha vargfällor i byarna.
En varggrop kunde vara 3-9 meter stor och 3 meter djup.
Inuti var gropen klädd med sten eller plank.
Den agnades med en död höna eller slaktavfall. Ibland satte man en hund mitt i gropen.

Det finns uppgifter om att drevkarlar drev vargen mot gropen.
Den sk varggården bestod av ett kraftigare staket som mynnade ut i själva gropen vilken var täckt med ris.

Av åk 4-6 i Hallsta Skola, 1998.

 

 Åsjöberget

Stigen-mot-Asjoberget

Utsikt-fran-Asjoberget
Våren 1994 ordnades på Åsjöhällan en rastplats med vidskydd. Avståndet från skylten till hällan är ca 600m. Platsen blev tidigt ett uppskattat fritids och utflyktsområde dit byborna gärna tog kaffekorgen med för en söndagsutflykt. Vårfirande med majbrasa förekom även. I slutet av 1800-talet uppfördes även en täckt dansbana, med upphöjd plats för utsikten. Dansbanan var ett populärt lördagsnöje för ungdomarna i bygden. Danser anordnades fram till 1920-talet. Åsjöberget ligger väster om Parteboda by. Berget har branta hällstup i väst-nordlig riktning mot Ljungan som här gör en stark krökning mot nord-ost i sin älvfåra. Älven hade här i sin fåra en lång, brant forssträcka vars fallhöjd utnyttjades vid byggandet av Parteboda kraftverk. Efter kraftverksutbyggnaden är älvfåran i det närmaste torrlagd. Utsikten från berget var mycket storslagen, med forsar vid bergets fot, odlad bygd och vida skogsmarker. Utsiktsplats 285 m.ö.h.
RASKVIKEN

Nerfart-till-Raskviken1

 Mot-Raskviken1
KÄLLBACKEN

Kallbacken-11

Tegelbruket

 

Det pågår en studiecirkel om tegelbruket som fanns i byn.

När det framkommit fakta, kommer det att presenteras här.

Så länge får ni se en bild från hur det såg ut.