Parteboda byförening

Byföreningen

Historik

Föreningen bildades den 14 mars 1996
I maj hölls ett välbesökt möte på kapellet i byn för
att utröna om intresse fanns för en byförening, och vad
den iså fall skall ägna sig åt.

De första projekten:

• Kapellet börjar rustas upp
• Raskviken städas
• Fångstgropen ställs i ordning

Styrelsen 2020

Mikael Erikson ordf.                070-3290992 

Jan Karlsson kassör                 070-220 34 49

Kristina Wennberg sekr.         070-177 74 93

Amanda Imrell                         073-432 37 30

Patrik Bergkvist                      073-052 95 98

Monika Isberg vice orf           070-313 35 90

Torbjörn Strömberg  suppl.  070-329 70 89

Tomas Viklund                        076-140 51 66

Protokoll med mera

Ladda upp filer här (*.docx, *.doc och *.pdf obs! kräver inloggning)

Trivselkommittén

Torbjörn Strömberg 070-329 70 89 (sammankallande)

  

Huskommittén 

Urban Andersson  070-219 34 97 (sammankallande)

Hedra minnet av någon nära

Om du vill hedra minnet av någon nära, kan du välja att ge en minnesgåva till Parteboda byförening.

För att ge en Minnesgåva behövs följande uppgifter: Personens namn. Namn och adress dit minnesbladet ska skickas.

Kontakta:

Marie Strömberg 070-559 47 27 epost: mspboda@gmail.com

Kontakt senast 5 dagar innan minnesstund

Gåvor sätts in på föreningens bankgiro nr 636-7106